Showing 1–12 of 13 results

Chili Powder মরিচের গুঁড়া 1 kg

499.00 ৳ 
Add to cart

Chili Powder মরিচের গুঁড়া 200 gm

99.00 ৳ 
Add to cart

Chili Powder মরিচের গুঁড়া 500 gm

249.00 ৳ 
Add to cart

Coriander Powder ধনিয়ার গুঁড়া (1kg)

350.00 ৳ 
Add to cart

Coriander Powder ধনিয়ার গুঁড়া (500 gm)

175.00 ৳ 
Add to cart

Cumin Powder (জিরা গুঁড়া ) – 200 gm

160.00 ৳ 
Add to cart

Cumin powder জিরার গুঁড়া (1 kg)

800.00 ৳ 
Add to cart

Cumin powder জিরার গুঁড়া (500 gm)

400.00 ৳ 
Add to cart

Kashmiri Red Chili Powder কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া (200gm)

299.00 ৳ 
Add to cart

Turmeric Powder (হলুদ গুঁড়া) 100 gm

45.00 ৳ 
Add to cart

Turmeric Powder (হলুদ গুঁড়া) 200gm

90.00 ৳ 
Add to cart

Turmeric Powder (হলুদ গুঁড়া) 500gm

225.00 ৳ 
Add to cart